Privacybeleid

Wandelverhaal.be hecht belang aan uw privacy en persoonlijke informatie. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wandelverhaal.be in ieder geval:

 • Geen persoonlijke gegevens verkoopt of doorgeeft aan andere partijen en deze informatie nooit gebruikt voor illegale praktijken
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich enkel voor onze diensten
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon, u hierop willen attent maken en dit willen respecteren.

Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring alsnog vragen hebben of met ons contact wensen op te nemen kan dit via  www.wandelverhaal.be te bereiken via info@wandelverhaal.be

INFORMATIE DIE VERZAMELD WORDT

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wandelverhaal.be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je zelf uw gegevens hebt verstrekt. Wandelverhaal.be verzamelt volgende persoonsgegevens
–     Naam & Voornaam

 • Emailadres
 • IP-adres
 • Websitenaam
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • De datum en de pagina’s (blogberichten) waarop je wandelverhaal.be bezoekt

Het verwerken van deze gegevens kan als doel hebben:

 • Het uitsturen van een nieuwsbrief
 • Het analyseren van uw bezoek op onze website
 • Het aanbod op onze website verbeteren en onze diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 1. Bescherming minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar, tenzij deze doorgegeven zijn met toestemming door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Mocht je  toch opmerken dat wij zonder ouderlijke of wettelijke toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan je contact opnemen via info@wandelverhaal.be , dan verwijderen wij deze informatie meteen.

 1. Bewaren persoonsgegevens

Wandelverhaal.be bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 1. Reacties op blogitems

Om reacties te plaatsen op wandelverhaal.be is het noodzakelijk je contactinformatie (naam + emailadres) in te vullen. Deze informatie wordt nooit doorgegeven aan derden. De reactie die je achterlaat op de site, gaat eerst door de spamchecker Akismet alvorens ze zichtbaar is op wandelverhaal.be . Dat betekent dat Akismet je naam, emailadres en de reactie ontvangt.

Wees voorzichtig met persoonlijke informatie te delen via de reacties. Deze reacties zijn immers publiek zichtbaar en kunnen door derden zonder controle van wandelverhaal.be worden geraadpleegd. Dergelijke praktijken liggen buiten de controle en verantwoordelijkheid van wandelverhaal.be

 1. Cookies

Wandelverhaal.be maakt gebruik van cookies om informatie op te slaan. Cookies zijn kleine tekst-files die bij je eerste bezoek aan wandelverhaal.be worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en we onze diensten, blogberichten kunnen afstemmen naar je voorkeuren. In het algemeen zorgen cookies voor een aangenamere bezoekervaring.

Bij uw eerste bezoek laat u internetbrowser toe om het gebruik van cookies te verhinderen. Hiertoe ontvangt u een waarschuwing met de vraag om cookies te installeren. Wil je ze toch afzetten kan dit via hulpfunctie van uw internetbrowser.

 1. Aanpassen, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Als bezoeker/lezer van wandelverhaal.be heb je te allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen, aan te passen, te wijzigen of te laten verwijderen. Via info@wandelverhaal.be kan je ons hieromtrent contacteren.

Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als je een persoonlijke reactie op de blogitems wenst te verwijderen kan je eveneens contact opnemen met info@wandelverhaal.be

Wandelverhaal.be wil je er tevens op wijzen dat je steeds een gegronde klacht kan indienen bij de nationale toezichthouder. Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35  1000 Brussel  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 1. Links

Wandelverhaal.be bevat links naar andere websites.  Wandelverhaal.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de privacy praktijken van deze andere websites. Als je op onze blog op een link klikt die naar een andere website leidt, raden we je aan ook de privacy policy van die website te raadplegen.

 1. Wijzigingen privacyverklaring

Wandelverhaal.be heeft het recht om de privacyverklaring op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaand bericht. De laatste wijziging gebeurde op 20 juli 2018